Index
Hoe doe/maak ik …?
Gebruik het stappenplan om een volledig toernooi te maken vanaf nul.

Handleiding

Gebruiker opties

Startpagina

De standaard startpagina is aanpasbaar. Ga hiervoor naar de Home knop en kies "Kies profielopties". Standaard heeft deze de volgende gegevens weer.
 • Uitslagen van de laatste speeldag
 • Meter, procentuele weergave van gespeelde, uitgestelde/afgebroken en nog te spelen partijen
 • Uitslag op punten
 • Volgende ronden, indien gedefinieerd
Alle gekozen opties worden automatisch gescheiden door een horizontale lijn. Je kan 9 profielen aanmaken en een eigen naam geven. Deze worden getoond onder de link "Kies profielopties". Het 1° profiel is het standaardprofiel. Dit is het profiel dat gebruikt wordt als je klikt op de Home knop.
Opmerking: Volledig gespeelde toernooien hebben altijd volgende startweergave: kruistabel, stand en individuele spelersuitslagen tenzij er een keuze gemaakt wordt via de adresbalk.

Menu: Actief toernooi

Opmerking: Bij de volgende opties heb je een filter om enkel de gewenste spelers te tonen. Er is dan ook een aanvinkvak om te kiezen dat beide spelers moeten vermeld zijn.

 • Kruistabellen
 • Resultaten van de spelers
 • Uitgestelde partijen
 • Kalender
 • Te spelen partijen

Doel: Ingebrachte info bekijken

Opmerking: Bij alle kruistabbellen en uitslagen kan je op de naam klikken om de individuele uitslagen in een tabel te zien.

 • Kruistabel


  • Tabellen:
   Er zijn evenveel punten vermeld als er ronden zijn.
   • Basistabel: Dit is de tabel volgens invoer van de spelers
   • Tabel op punten: Dit is dezelfde tabel als de basistabel maar gesorteerd volgens de al behaalde punten
   • Tabel op verloren punten: Dit is dezelfde tabel als de basistabel maar gesorteerd volgens het verschil van de punten welke de spelers behaald zou hebben als ze alles hadden gewonnen.
   Als je klikt op een naam kom je naar de individuele uitslagen van deze speler.
  • Tabel volgens het Amerikaanse systeem
   • Er is één lijn per ronde
 • Punten


  je kan op de meeste kolommen sorteren. (klik op de kolomkop)
  • Stand Op punten. Dit is de stand met de werkelijk verdiende punten
  • Stand Op verloren punten Dit is gesorteerd op het aantal punten welke niet gehaald werden tegenover het maximum te halen punten.
  Als je klik op een naam zie je de individuele uitslagen van deze speler.
 • Lijsten


  • De uitslagen van de laatst gespeelde partijen
  • De spelerslijst met ELO punten en link naar kbsb/fide indien ingegeven door een verantwoordelijke
  • De speeldagen
  • Aantal nog te spelen partijen
  • Resultaten van de spelers
 • Grafisch


  • Alle nog te spelen partijen *
  • Alle uitgestelde, afgebroken of onbekende partijen *
  • De punten per speler als taartgrafiek
  • De punten per speler als staafgrafiek
  • De meter: Lijn met gespeelde en nog te spelen partijen
  * Een gele(witspeler zijn kant)/zwart lijn met een driehoekje richting de witspeler als je maar in 1 richting moet spelen. Een groene lijn met een cirkeltje als je in meerdere richtingen tegen elkaar moet spelen. In Het symbool staat het aantal keer dat je moet spelen.
 • Te spelen


  • Volgende ronden
  • Uitgestelde, Afgebroken of onbekende partijen plus de al op voorhand gespeelde partijen
  • Kalender met de uitslagen
  • Kalender zonder de uitslagen
  • Volgende ronde tabel
  • Kalender tabel
  • Alle nog te spelen partijen
 • Synopsis


  Je kan bij de eerste 2 opties de clubs, groepen en toernooien kiezen.
  • Winst Toont een kruistabel met de uitslagen onderling
  • Punten Toont een lijst met de punten over de jaren heen.
  • Deelnames
 • De afwezigheidslijst

  Inloggen vereist!
  Je ziet wie afwezig is en wat er zoals te doen is. Indien je zelf een afwezigheid wilt invoeren kies je van en tot en ziet automatisch tegen wie je op die dagen zou moeten spelen. Eens je de afwezigheid bevestigd
  • krijgen je tegenstanders voor die periode en de betrokken bestuursleden een e-mail dat je deze dagen niet komt.
  • Worden de partijen uit de voorziene speeldata gehaald
  • Kan je op die dagen niet meer gepland worden om toch te spelen
 • Toernooireglement


  Dit moet dan wel ingegeven zijn door de door toernooileiding
 • Ladder


  Alternatief toernooi. Indien van toepassing
 • Kies toernooi.


  Meestal kan je best kiezen voor: "Altijd het standaard toernooi gebruiken" (Rode knop met groene letters) Je krijgt hier een lijst van alle toernooien. Je kan rechtstreeks klikken op de naam om 1 selectie te maken of werken via selectievakjes en een maximum van 5 toernooien kiezen.
  Eventueel kan je na de keuze de volgorde veranderen. Wijzig de volgorde van de id's van de toernooien.
 • Notatie en verslag.


  Voor elke partij kan een notatie ingebracht worden en voor elke speler van die partij een verslag. Niemand kan een verslag inbrengen voor een ander. Ook het bestuur niet! Eens de partij ingebracht is kan je deze rechtstreeks op de site naspelen. Werkwijze:
  • Ga naar een pagina waar de individuele uitslagen staan.
   • Tabellen
   • Uitslagen van vorige speeldag. Dan moet je wel rap zijn ☺
   • Kalender
  • Klik op de uitslag.
  • Klik eventueel op tab "Partij"
  • Klik op "Ga naar partij"
  • In het nieuwe scherm staat een schaakbord (altijd voor jouw partij en voor andere partijen enkel indien de notatie al ingebracht is)
  • Speel je partij na
   • In een echt schaakprogramma exporteer je de pgn notatie. Zie handleiding van je programma
    • Vervang de tekst met deze in het geëxporteerde bestand
   • In het schaakbord op de site
    • Doe je zetten
    • Klik op "Kopieer van spelbord"
  • Klik op bewaar
   Als het pgnveld niet overeenkomt met de zetten in het schaakbord zal er gevraagd worden om deze alsnog over te nemen. Kies "Ok" als je dat wilt. Anders "Annuleren". Opgelet Als je de tekst overgebracht hebt van een extern programma kies je zeker voor "Annuleren".
  Vereisten:
  • Er moeten zetten in de notatie staan.
  • Beide namen moeten in de notatie opgenomen zijn
   Voorbeeld:
   [White "Freddy Buysse"]
   [Black "Remue, Jan"]

Vroeger

Alle uitslagen welke we nog hebben van vroeger.

Als je klikt op een menu item met submenu's dan krijg je een pagina met alle onderdelen van dit submenu.
bijvoorbeeld: bij klikken op punten krijg je de 2 onderliggende lijsten met de punten. 1 gesorteerd op punten en 1 op verliespunten.

Menu: info

 • Paringstabel


  Voor manuele paringen kan je hier een lijst maken van 4 tot 200 spelers
 • Lege kruistabellen


  Voor manuele paringen kan je hier een tabel maken voor de spelers (4-250). Voor de afdruk kan je de namen invullen indien gewenst.
 • 2 types notatieformulieren


 • Ingevuld notatieformulier


  Laad een pgnbestand op en krijg een pdf met ingevuld notatieformulier terug. Maximum grootte van pgn bestand is 20000 bytes, ± 30 partijen
  Werkwijze.
  • Zelf de zetten inbrengen in eender welk degelijk schaakprogramma
  • De partij(en) exporteren naar een pgn bestand en liefst onthouden waar je het bewaard.
  • De pagina openen
  • Het bestand zonet aangemaakt in punt 2 selecteren
  • Optioneel
   • Een logo kiezen
   • Een titel ingeven
   • Kiezen wel of niet een eindpositie afdrukken
   • Ingeven bij welke zetten je een afdruk wilt. Zie voorbeeld
   • De beide bordformaten instellen
   • Kiezen wat je wilt afdrukken
    • Notatie
    • Bord
    • Beide
  • Klikken op maak formulier
  • Het formulier wordt in de map downloads bewaar en opent niet automatisch
 • Uw laatste bezoeken

  Uw laatst bezochte pagina's van het toernooi.

Contact

Neem contact op met ons bestuur

Sneltoetsen


 • Sommige opties hebben een sneltoets. Je gebruik deze sneltoets samen met de alt toets op uw klavier.
  • Afwezigheidskalender
  • Home
  • Kalender
  • Ledenlijst (verplicht inloggen)
  • Menu volledig
  • Volgende partijen
  • Stand
  • Tabel
  • Uitgesteld
  • Vroeger
  Rode letter opent in een nieuw blad
Beheerder opties
Indien de teksten een beetje te klein zijn (of te groot) dan kan je naar keuze deze vergroten zonder dat dit invloed heeft op andere pagina's.
Voor de volgende beheerderopties dien je ingelogd te zijn. Wil je toegang dan dien je hiervoor rechten aan te vragen bij iemand die de rechten kan aanpassen.
Dit is:
 • Freddy Buysse
Dit moet wel goedgekeurd worden door het bestuur. Vanzelfsprekend moet je zijn lid van de club.

Groepen

Wat is een groep?


Een groep kan veel zijn. Zoals type toernooi (blitz, rapid, clubkampioenschap, ...), niveau (Elo>2200 en Elo<2000, enz.), een jaar (indien meerdere toernooien per jaar), een club, een verantwoordelijke (indien deze meerdere lopende toernooien terzelfder tijd heeft), enz. Voor elke groep kan je één logo toevoegen. Het logo wordt afgedrukt linksboven in de notatieformulieren. Het logo mag max. 20kB zijn en 35*45 pixels

Een groep wordt gebruikt om:

 • Rechten toe te kennen
 • Te filteren
 • Te identificeren.
Je kan de groepen:
 • Bewerken/verwijderen
 • Rechten toekennen (enkel groepsrechtenbeheerder)
  Dit is:
  • Freddy Buysse
Zodra je een groep maakt heb je er ook onmiddellijk rechten op. Wil je iemand anders rechten geven dan moet een groepsrechtenbeheerder dit aanpassen.

Toernooien

Kies in het menu voor "Nieuw toernooi" Vul de Naam in en optioneel een omschrijving. De omschrijving wordt:

 • In de andere pagina's weergegeven als je boven de naam gaat met de muis.
 • Gebruikt in de notatieformulieren als koptekst. Het beste is over 2 lijnen

Je MOET ook een groep opgeven. Zie Groepen

Eens een toernooi gemaakt is kan je de eigenschappen hiervan bewerken via "Bewerk toernooi" en de symbolen/punten van een toernooi bewerken via "Toernooi punten en symbolen"

toernooieigenschappen

Indien je dit toernooi als het standaard toernooi wilt instellen kan je dit doen via beheerder(je naam) ➨ Toernooien ➨ Standaard toernooi.

 • NaamKies een ernstige en duidelijk naam
 • OmschrijvingOmschrijving van het toernooi. Optioneel
 • GroepDe gekoppelde groep
 • RondenHoeveel ronden 1-10. 1 ronde is 1 × iedereen tegen iedereen. De onpare ronden komen overeen met de paringstabel. De even met omgekeerde kleuren.
 • SpeeldagDe standaard speeldag
 • Ref. jaarHet referentiejaar van het toernooi. Voor berekening in de synopsis
 • WinstpuntenToon of verberg de winstpunten
 • SplitpuntenIndien een voorbereidend toernooi kan je de puntenlijsten splitsen op deze plaatsen.
 • ZichtbaarToon of verberg het toernooi
 • Toon vanafToon het toernooi vanaf deze datum
 • Toon totVerberg het toernooi vanaf deze datum
 • Fide infoToon of verberg fide-info
 • AgendaToon een link naar een kalender bestand om te importeren in je eigen agenda
 • TekstenBewerk de teksten
  • Kop
  • Voet
  • Reglement

Spelers

 • Nieuwe spelers toevoegen


  De spelers kan je in 1 of meerdere keren inbrengen. Voer per lijn 1 voornaam en familienaam in gescheiden door een komma en klik op toevoegen
  Opgelet: De volgorde van inbrengen bepaald de kalender. Je kan de volgorde later aanpassen via Spelers volgorde wijzigen
  Opgelet: Elke combinatie voor-/familienaam mag maar 1 keer voorkomen binnen een toernooi.
 • Spelers Bewerken of verwijderen


  Je kan per speler
  • De volgende gegevens aanpassen
   • Voornaam
   • Familienaam
   • Fide-KBSB
    • AangeslotenNog steeds aangesloten bij de bond en federatie
    • KBSB nummer
    • KBSB-ELO
    • Fidenummer
    • Fide-ELO
   • Opmerking
   • Extra punten
    • De gewone punten
    • Weerstandspunten(ook gekend als Buchholz of Solkoffscore)
    • Winstpunten(ook gekend als Sonneborn-Berger)
    Dit kan gebruikt worden voor overdracht van een voorgaand toernooi. vb. overdracht van een voorronde.
  • Volledig verwijderen. Dit zal invloed hebben op de kalender e.d..
  • De niet gespeelde partijen in een keer instellen als remise of al dan niet met forfait winst of verlies. Handig als de speler voortijdig het toernooi verlaat.
  • Enkel de partijen verwijderen
  BELANGRIJK: Als je spelers toevoegd nadat er al partijen ingevoerd zijn ZAL de kalender wijzigen. Hierdoor zijn bepaalde al ingebrachte uitslagen niet langer toehankelijk! Je kan deze partijen opzoeken via Beheerder ➨ Toernooien ➨ "Fout ingebrachte partijen" en daar eventueel verplaatsen naar een juiste plaats.
  Opgelet: De drie laatste opties kan je niet ongedaan maken.
  Opgelet: Enkel de namen zijn verplicht. Andere gegevens zijn dus optioneel.
  Info: Je kan de fide-KBSB en/of de extrapunten verbergen met de selectievakjes bovenaan.
 • Spelers volgorde wijzigen


  Via drag en drop kan je de volgorde van de spelers wijzigen.
  • Via gewoon slepen verplaats je 1 speler naar de plaats waar je deze lost
  • Via slepen met ingehouden shifttoets wissel je 2 spelers onderling van plaats
  Opgelet: Gezien de volgorde van de spelers de kalender bepaald zal elke wijziging invloed hebben op de kalender.
 • Speler uit het toernooi halen zonder de kalender te wijzigen


  Wijzig de voornaam zoals hierboven beschreven in "Bye "+oorspronkelijke naam.
  voorbeeld: Jan wordt bye Jan

Verkeerde uitslagen verbeteren.

 • Via menu beheerder ➨ "Fout ingebrachte partijen" Uitslag Je klikt gewoon op
  • ⇔ om de spelers van kleur te wisselen
  • ①-⑨ om de partij te verplaatsen naar de ronde met dat nummer
  • 🗑 om de partij de verwijderen.
 • Uitslagen inbrengen

  Je kan uitslagen op meerdere manieren inbrengen.
  Uitslag Voor de eerste 5 opties moet je klikken op de huidige uitslag of het streepje, invullen en OK klikken. De datum wordt automatisch gekozen volgens uw keuze van de toernooi-eigenschappen. Indien uitgesteld of afgebroken moet je wel aanduiden welke speler hiervoor koos.
  • Per ronde via de kalender
  • In de kruistabellen
  • Via de lijst "Uitslagen per speler"
  • Bij de laatst gespeelde partijen
  • Bij de volgende ronden
  • In de startpagina heb je, als beheerder, een lijst met partijen welke al moesten gespeeld zijn volgens de kalender en volgens de volgende ronden. Deze kan je hier in 1 keer aanpassen.
   Standaard is dit 'gesloten' op dagen dat er geen partijen voorzien zijn. Klik op de blauwe driehoek om dit te openen.
   te spelen partijen
  • Via menu beheerder ➨ Toernooi ingaven
   • Kruistabel
    • Hier kan je ALLE partijen in 1 keer inbrengen. Echter zonder opmerking en met standaard datum. Bestaande gegevens worden wel overgenomen.
   • Voeg partijen toe
    • De gekende gegevens worden steeds aangepast bij het selecteren van de 2 spelers.
    • Er moet bevestigd worden.
   • Wijzig partijen
    • De gekende gegevens worden steeds aangepast bij het selecteren van de 2 spelers
    • De uitslag wordt onmiddellijk weggeschreven in de database.
    • Uitgesteld, afbreken of onbekend ingeven is hier niet mogelijk.

  Bewerk speeldata

  De voorziene speeldatums van de officiële kalender kunnen hier ingegeven worden. Deze worden gebruikt voor de kalender en voor de notatieformulieren. De notatieformulieren kunnen niet gegenereerd worden als er niet voldoende datums ingebracht zijn.

  Optioneel kan je deze data ook aanmaken in de "Volgende ronde data" Hiervoor vink je deze onderstaande optie aan.
  kopij data
  Opgelet: Vink dit maximum 1 keer aan per toernooi. Dit overschrijft de bestaande gegevens niet!

  Bewerk data voor de volgende ronden

  In samenwerking met de officiële data heb je ook de data voor de volgende ronden. Dit zijn de data waar de aangepaste te spelen partijen (Op voorhand gekende afwezigheden, afgebroken en uitgestelde partijen) bepaald worden.
  volgende ronden data Je kan per datum volgende gegevens ingeven
  • Naam
  • Opmerking. Enkel zichtbaar als je boven de tekst zweeft met de muis.
  • Knipper frequentie per milliseconde (dus niet te klein instellen)
  • Voorgrondkleur.
  • Achtergrondkleur
   • Via de knop achtergrond kan je ook een foto toevoegen en instellen.
   • Je kan volgende opties instellen.
    • De foto. Nieuwe foto's moeten wel eerst opgeladen worden voor je ze kan kiezen. Onder bestaande foto's zie je de al opgeladen foto's.
    • Het formaat
    • De positie
    • Eventuele herhaling
  • Wanneer de datum tonen
   • Altijd
   • Nooit
   • Indien er ook partijen zijn.
  • Toon de bye spelers
  • Tonen vanaf welke datum
   Opmerking: De data welke zichtbaar zijn volgens het veld "toon vanaf" staan met een groene achtergrond.

  Volgende ronden

  Als er partijen afgebroken of uitgesteld zijn kan je deze opnieuw paren. Zie ook de 2 vorige punten
  Je kan ook kiezen voor semi-automatisch. Zie verder Eerst maak je de datums aan en daarna kan je de partijen verdelen over de ingegeven data. Er zijn 2 methoden. Voor beide methoden moeten de data al aangemaakt zijn. Start met methode 1 en verfijn met methode 2 en 3.
  herpaar 1 partij

  1. Je kan een volledige speeldag markeren voor een specifieke dag via de kalender. Ga naar de kalender en klik op de datum van de ronden welke je wilt toevoegen aan een nieuwe speeldag in de volgende ronden.

  2. Je kan een 1 partije markeren voor een specifieke dag met dezelfde methode als de punten ingave. Klik op een partij maar kies voor "Volgende ronde" Kies in de keuzelijst de gewenste datum en klik op "Ok". Deze optie is uitsluitend beschikbaar als de partij nog niet is gespeeld. Na klikken op "Ok" worden conflicten, zoals de partij is gepland op een andere dag of een speler speelt al op deze datum, verwijderd.
  3. Via Beheerder ➨ "Toernooi ingaven" ➨ "Volgende ronden partijen"
   Je kan zien wie er afwezig is. Dit werkt natuurlijk slechts als de afwezigheidskalender correct bijgehouden wordt.
   Onderaan elke speeldag staat ook wie (nog) niet speelt.
   volgende ronden partijen Via slepen naar de juiste datums kan je de datum van de nog te spelen partijen (her)bepalen.
   Zodra je start met slepen worden de beschikbare datums in kleur weergegeven. Groen=OK, rood=Niet OK. De nog te bepalen partijen staan onderaan alfabetisch gesorteerd in blokken per witspeler.
   Je kan eventueel ook filteren
   • Op 1 of meerdere (delen van) namen gesplitst met een komma
   • Op type
    • Alles
    • Uitgestelde partijen
    • Afgebroken partijen
    • Uitgesteld en afgebroken partijen
    • Niet uitgesteld of afgebroken
  Op het einde van een toernooi kan je ook een berekening maken van de uitgestelde, afgebroken en / of onbekende partijen. Via het menu
  herparen

  Semi automatisch herparen van de partijen

  Via Beheerder ➨ "Toernooi ingaven" ➨ "herpaar" ➨ 2 mogelijkheden
  herparen begin Je kan kiezen tussen alle partijen of enkel deze welke uitgesteld, afgebroken of onbekend zijn. Selecteer in de 1° kolom de partijen welke je wilt herparen en klik onderaan op de knop herpaar.
  herparen gedaan In de laatste kolom staat de nieuwe ronde volgens de computer. Hierop wordt ook automatsch gesorteerd na de paring. Je kan dit per ronde aanvaarden door te klikken op deze ronde net zoals je dit doet in de kalender.
  Bij het aanwijzen van een cel in de kolommen Wit, Zwart, AU?, 'Originele ronde' en 'Nieuwe ronde' worden de lijnen met dezelfde inhoud gemarkeerd. In de foto hiernaast alle lijnen van ronde 1H.

  Je kan best meerdere keren proberen met verschillende sorteringen. Om te sorteren klik je op de kolomkoppen.

  Notatieformulieren

  Deze optie maakt een pdf-bestand welke je kan afdrukken. Dit bestand is al ingevuld met de gekende gegevens.
  Het is echter niet mogelijk notatieformulieren te genereren als de speeldatums nog niet (volledig) zijn ingevuld. Zie "Bewerk speeldata"
  • Het logo van de groep
  • De omschrijving van de groep
  • De voorziene speeldag Optioneel
  • De 2 spelers
  • De omschrijving van het toernooi
  • De rondenaam

  Uitslagenboekje

  Dit maakt te allen tijde een A5-boekje in pdf-formaat met de gekende uitslagen ingevuld.
  Druk dit boekje af in een 'reader' met 'binding: left'

  E-mail naar de spelers

  Dit opent een e-mail met de gekende adressen uit de ledenlijst welke meedoen met het actieve toernooi.

  Na een toernooi

  Na een toernooi zou je
  • De eindpunten moeten laten berekenen.
   Beheerder ➨ Toernooien ➨ Bewerk toernooi
   en klik op de knop "Bereken plaatsen"
  • De titels (zoals Clubkampioen, groepswinnaar, …) toekennen aan de betrokken spelers.
   Beheerder ➨ Toernooien ➨ Bewerk titels
   Kies voor elke gewenste speler, dus niet voor elke speler, een titel. Desgewenst kan je nieuwe titels toevoegen of bestande wijzigen/verwijderen via de blauwe driehoek. Klik op de driehoek om de lijst te openen pas de verkeerde lijn aan en klik op bijwerken of verwijderen. Onder de bestaande lijst kan je opteren om een nieuwe titel toe te voegen.
  Extra

  Problemen

  Soms kan je geen ander toernooi meer kiezen. Dit is een browserfout.
  Meestal kan je de cookies aanpassen via een klik met de rechter muistoets vooraan in de adresbalk net voor de tekst op het icoon. Dan zoeken naar cookies.
  Je kan ook manueel je cookies verwijderen.
  Je kan je cookies vinden op de volgende plaatsen
  • Internet explorer: %LocalAppData%\Microsoft\Windows\INetCookies\low
  • Edge: %LocalAppData%\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\#!001\MicrosoftEdge\Cookies
  • chrome: %LocalAppData%\Google\Chrome\UserData\Default
  Werkwijze:
  • Kopieer de locatie van uw browser
   • Selecteer met de muis de tekst
   • Toetsen: control-C
  • Toetsen Windows-R
  • Plak de tekst in het venster uitvoeren(control-V)
  • klik ok
  • Verwijder alle bestanden

  Wanneer zijn bepaalde functies toegevoegd.

  Niet sluitende lijst en datums zijn bij benadering

  Start met ingaven via de website=feb 2015; daarvoor via WinTabel met htmlbestanden

  • Groep 
   • FunctiePaginaDatum
  • Tabellen
   • Kruistabellenkruistabel23-07-2012
   • Amerikaanse tabelstanda19-05-2016
  • Stand
   • Puntenstand24-10-2014
  • Lijsten
   • Vorige speeldaglastgames29-04-2014
   • Spelerslijstspelerslijst16-10-2010
   • Speeldagenkalenderspeeldagen29-04-2014
   • Aantal partijen te spelengames2play29-04-2014
   • Resultaten van alle spelersspelersuitslagen29-04-2015
  • Grafisch
   • Alle partijen2playall29-04-2015
   • Uitgestelde partijen2playua29-04-2015
   • Grafische weergave puntengrafiek29-04-2015
   • Grafische weergave punten alle spelersgrafiek229-04-2015
   • Metermeter07-04-2019
  • Te spelen
   • Volgende rondenVolgenderonden08-06-2015
   • Uitgestelde partijenuit-afg29-04-2015
   • KalenderKalender29-04-2015
   • Te spelen partijentespelen29-04-2015
  • Synopsis
   • Synopsis winstsynopsis16-03-2017
   • Synopsis puntensynopsispunten07-04-2019
   • Deelnamesdeelnames07-04-2019
   • Notatie en verslag01-11-2021
   • Semi-automatisch herparen01-01-2022
   • Meerdere ronden (1-10) voor een toernooi15-08-2023