Historisch overzicht van de clubIn 1977 werd de Wondelgemse afdeling van VTB-VAB terug opgericht door Robert Hemelsoet. Er werden vooral toeristische film- en dia-avonden gegeven, aangevuld met nu en dan een uitstap en met vele wandeltochten samen met de Wondelgemse Wandelvogels. De activiteiten werden aangekondigd in een tweemaandelijks tijdschrift dat de naam ”De Witte Kaproen” kreeg. Spoedig waren er enkele leden die vroegen om samen te schaken.

De eerste schaakavonden gingen door in januari, februari, maart en april 1978. Iedereen bracht zelf zijn stukken en borden mee. We schaakten als echte beginners, telkens op een maandag, één keer per maand in café “De Voerman”. Het eerste proefjaar viel in de smaak en na de zomervakantie werd verder geschaakt. Dirk Van De Voorde, William Veireman en Antoine Verbeke namen het op zich om de volgende avonden te organizeren. Roger Van den Berghe, van de Meetsjeslandse Schaakvereniging zorgde voor materiaal, en hield de standen bij van het ingewikkelde Keizerssysteem. De eerste avond in november 1978 was een simultaan-partij tegen Chris Willems, die 12 van de 13 partijen won. De schaakvereniging kreeg de naam “De Witte Kaproen”.

We speelden 8 ronden met 15 spelers. Het volgende jaar hadden we al 22 spelers en het bestuur kreeg stilaan vorm: voorzitter Robert Hemelsoet, secretaris Daniël Bullens (†), materiaalmeesters Marc Brouns en Dirk Van De Voorde. Het volgende jaar speelden we al met 36. In 1981 moesten we noodgedwongen café “De Voerman” verlaten wegens de hoge ouderdom van de uitbaatster Zulma. We kwamen terug in het oud-gemeentehuis aan de Vierweegse. We konden er zelf “den tap” doen. Er werd duchtig getapt en daarmee konden we stilaan eigen borden, stukken en klokken kopen. We speelden nu 13 avonden en er waren 35 spelers. We sloten het seizoen af met een ploegentoernooi en een kermis-snelschaaktoernooi.

Vanaf het seizoen 1983-1984 verhuisden we nogmaals, nu naar het jeugdhuis Surboem in de Vierweegsestraat. We hadden 31 spelers en het gemiddelde aantal spelers per avond was 22. Het seizoen 1986-1987 werd gespeeld in de St-Godelievekring, in de toen nog bestaande houten barakjes. Voor het eerst was er nu ook vrij schaken voorzien, voor degenen die niet regelmatig aan de competitie konden deelnemen. Tevens werd de mogelijkheid voorzien om te dammen, maar dit was geen groot succes. We hadden toch 17 spelers en ook een ploeg die deelnam aan het Ledegancktoernooi van MSV. Stilaan begon het aantal spelers toen te dalen naar een 12-tal.

In 2000 stopte Robert Hemelsoet met de VTB-VAB van Wondelgem. Er werden geen opvolgers gevonden om de afdeling verder te zetten. Maar de schaakvereniging “De Witte Kaproen” bleef gelukkig bestaan, want Freddy Buysse en Gerard Helbers namen het op zich om deze verder te leiden.

Met onze dank aan Robert Hemelsoet voor dit overzicht.