Het standaard toernooi (wk_2022-2023) is nu geselecteerd. Indien U een ander toernooi wilt kan U dit kiezen via het menu(Actief toernooi ==> Kies toernooi)

Klik op dit vlak om te sluiten

 

 
Klik om te sluiten
Het standaard toernooi (wk_2022-2023) is nu geselecteerd. Indien U een ander toernooi wilt kan U dit kiezen via het menu(Actief toernooi ==> Kies toernooi)

Klik op dit vlak om te sluiten
Gelukkige verjaardag aan: Pierre Matthys (12 maart)
×


Leden kunnen ook afstandsbegeleiding en hulp krijgen via Quick Assist
×
  

1
 
2


1 2  


Instellen voor volgende ronde
Plaats Naam 1
15/09
2
22/09
3
29/09
4
06/10
5
13/10
6
20/10
7
27/10
8
03/11
9
10/11
10
17/11
11
24/11
12
01/12
13
08/12
14
15/12
15
22/12
16
29/12
17
05/01
18
12/01
19
19/01
20
26/01
21
02/02
22
09/02
23
16/02
24
23/02
25
02/03
26
09/03
Partijen Punten
Gaetan Meignen 11Z+ 7W= 3Z- 4W+ 8Z+ 6WU 2Z= 12W+ 9W+ 5Z+ 10W+ 13Z- 11W+ 7Z+ 3WU 4Z= 8W- 6Z+ 2W+ 12Z+ 9Z+ 5W. 10Z. 13W. 54
Gilbert Ongena 7Z= 3W- 4ZU 8W- 6Z+ 12W+ 1W= 9Z= 5W= 10Z= 13W- 14Z+ 7W+ 3Z= 4W- 8Z= 6W+ 12Z+ 1Z- 9W= 5Z= 10W. 13Z. 14W. 47
Johan Mortier 6W+ 2Z+ 1W+ 9Z= 5W= 10Z+ 13W+ 14Z= 11W+ 7Z+ 12Z+ 4W- 6Z+ 2W= 1ZU 9WU 5ZU 10W+ 13ZU 14WU 11ZU 7W. 12WU 4Z. 42
Albert Veroeven 8WU 6Z= 2WU 1Z- 9W= 5Z= 10W= 13Z+ 14W- 11Z- 7W= 3Z+ 8Z= 6W- 2Z+ 1W= 9Z= 5WU 10Z- 13WU 14Z+ 11W+ 7Z- 3W. 42
Maarten Dejongh 13Z+ 14W+ 11Z+ 7W+ 3Z= 4W= 8Z+ 6WU 2Z= 1W- 9Z+ 12W= 13WU 14ZU 11W+ 7Z- 3WU 4ZU 8W+ 6ZU 2W= 1Z. 9W. 12Z= 41
Freddy Buysse 3Z- 4W= 8Z+ 12W+ 2W- 1ZU 9W= 5ZU 10WU 13Z+ 14W+ 11Z+ 3W- 4Z+ 8W= 12Z= 2Z- 1W- 9Z+ 5WU 10Z= 13W. 14Z. 11W. 41
Philippe Van Durme 2W= 1Z= 9W= 5Z- 10WU 13Z+ 14W- 11Z- 12Z= 3W- 4Z= 8WU 2Z- 1W- 9Z+ 5W+ 10Z+ 13WU 14ZU 11W+ 12W+ 3Z. 4W+ 8Z. 40
Marc Cornelis 4ZU 12WU 6W- 2Z+ 1W- 9Z= 5W- 10Z= 13W+ 14ZU 11W+ 7ZU 4W= 12Z= 6Z= 2W= 1Z+ 9WU 5Z- 10W+ 13ZU 14W. 11Z- 7W. 37
Luc Riesselmann 14ZU 11W+ 7Z= 3W= 4Z= 8W= 6Z= 2W= 1Z- 12W+ 5W- 10Z= 14WU 11Z= 7W- 3ZU 4W= 8ZU 6W- 2Z= 1W- 12Z. 5Z. 10W. 37
Werner De Man 12Z+ 13WU 14ZU 11W= 7ZU 3W- 4Z= 8W= 6ZU 2W= 1Z- 9W= 12W= 13Z= 14W- 11Z+ 7W- 3Z- 4W+ 8Z- 6W= 2Z. 1W. 9Z. 36
Yves De Buck 1W- 9Z- 5W- 10Z= 13W+ 14Z+ 12Z- 7W+ 3Z- 4W+ 8Z- 6W- 1Z- 9W= 5Z- 10W- 13Z+ 14WU 12WU 7Z- 3WU 4Z- 8W+ 6Z. 36
Eddy Keerstock 10W- 8ZU 13W- 6Z- 14W+ 2Z- 11W+ 1Z- 7W= 9Z- 3W- 5Z= 10Z= 8W= 13Z. 6W= 14Z+ 2W- 11ZU 1W- 7Z- 9W. 3ZU 5W= 34
Jacques Laureyssens 5W- 10ZU 12Z+ 14WU 11Z- 7W- 3Z- 4W- 8Z- 6W- 2Z+ 1W+ 5ZU 10W= 12W. 14ZU 11W- 7ZU 3WU 4ZU 8WU 6Z. 2W. 1Z. 21
Pierre Matthys 9WU 5Z- 10WU 13ZU 12Z- 11W- 7Z+ 3W= 4Z+ 8WU 6Z- 2W- 9ZU 5WU 10Z+ 13WU 12W- 11ZU 7WU 3ZU 4W- 8Z. 6W. 2Z. 20
Het standaard toernooi (wk_2022-2023) is nu geselecteerd. Indien U een ander toernooi wilt kan U dit kiezen via het menu(Actief toernooi ==> Kies toernooi)

Klik op dit vlak om te sluiten