Het standaard toernooi (wk_2022-2023) is nu geselecteerd. Indien U een ander toernooi wilt kan U dit kiezen via het menu(Actief toernooi ==> Kies toernooi)

Klik op dit vlak om te sluiten

 

 
Klik om te sluiten
Het standaard toernooi (wk_2022-2023) is nu geselecteerd. Indien U een ander toernooi wilt kan U dit kiezen via het menu(Actief toernooi ==> Kies toernooi)

Klik op dit vlak om te sluiten
Gelukkige verjaardag aan: Pierre Matthys (12 maart)
×


Leden kunnen ook afstandsbegeleiding en hulp krijgen via Quick Assist
Tabel
Albert Veroeven
Marc Cornelis
Freddy Buysse
Gilbert Ongena
Gaetan Meignen
Luc Riesselmann
Maarten Dejongh
Werner De Man
Jacques Laureyssens
Pierre Matthys
Yves De Buck
Philippe Van Durme
Johan Mortier
Eddy Keerstock
Wit
Zwart
partijen
Totaal
Albert Veroeven * U/ 2 1/ 2 U/ 3 2/ 1 2/ 2 U/ 2 2/ 1 U/ 3 1/ 3 3/ 1 2/ 1 ./ 3 3/ 2 16 26 21 42
Marc Cornelis 2/ U * 1/ 2 2/ 3 1/ 3 U/ 2 1/ 1 3/ 2 3/ U ./ U 3/ 1 ./ U 3/ 2 U/ 2 19 18 18 37
Freddy Buysse 2/ 3 2/ 3 * 1/ 1 1/ U 2/ 3 U/ U U/ 2 ./ 3 3/ . ./ 3 3/ 2 1/ 1 3/ 2 18 23 19 41
Gilbert Ongena 1/ U 1/ 2 3/ 3 * 2/ 1 2/ 2 2/ 2 ./ 2 1/ . ./ 3 3/ 3 3/ 2 1/ 2 3/ 3 22 25 22 47
Gaetan Meignen 3/ 2 1/ 3 U/ 3 3/ 2 * 3/ 3 ./ 3 3/ . ./ 1 3/ 3 3/ 3 2/ 3 U/ 1 3/ 3 24 30 21 54
Luc Riesselmann 2/ 2 2/ U 1/ 2 2/ 2 1/ 1 * 1/ . ./ 2 3/ 3 U/ U 3/ 2 1/ 2 2/ U 3/ . 21 16 19 37
Maarten Dejongh 2/ U 3/ 3 U/ U 2/ 2 1/ . ./ 3 * 1/ 2 U/ 3 3/ U 3/ 3 3/ 1 U/ 2 2/ 2 20 21 18 41
Werner De Man 3/ 2 2/ 1 2/ U 2/ . ./ 1 2/ . 2/ 3 * U/ 2 1/ U 2/ 3 1/ U 1/ 1 2/ 3 20 16 19 36
Jacques Laureyssens 1/ U U/ 1 1/ . ./ 3 3/ . 1/ 1 1/ U 2/ U * U/ U 1/ 1 1/ U U/ 1 ./ 3 11 10 14 21
Pierre Matthys 1/ 3 U/ . ./ 1 1/ . 1/ 1 U/ U U/ 1 U/ 3 U/ U * 1/ U U/ 3 2/ U 1/ 1 7 13 13 20
Yves De Buck 3/ 1 3/ 1 1/ . 1/ 1 1/ 1 2/ 1 1/ 1 1/ 2 3/ 3 U/ 3 * 3/ 1 U/ 1 U/ 1 19 17 22 36
Philippe Van Durme 3/ 2 U/ . 2/ 1 2/ 1 1/ 2 2/ 3 3/ 1 U/ 3 U/ 3 1/ U 3/ 1 * 1/ . 3/ 2 21 19 20 40
Johan Mortier 1/ . 2/ 1 3/ 3 2/ 3 3/ U U/ 2 2/ U 3/ 3 3/ U U/ 2 3/ U ./ 3 * U/ 3 22 20 17 42
Eddy Keerstock 2/ 1 2/ U 2/ 1 1/ 1 1/ 1 ./ 1 2/ 2 1/ 2 1/ . 3/ 3 3/ U 2/ 1 1/ U * 21 13 21 34

Tabel volgens punten
Gaetan Meignen
Gilbert Ongena
Johan Mortier
Albert Veroeven
Maarten Dejongh
Freddy Buysse
Philippe Van Durme
Marc Cornelis
Luc Riesselmann
Werner De Man
Yves De Buck
Eddy Keerstock
Jacques Laureyssens
Pierre Matthys
Wit
Zwart
partijen
Totaal
Gaetan Meignen * 3/ 2 U/ 1 3/ 2 ./ 3 U/ 3 2/ 3 1/ 3 3/ 3 3/ . 3/ 3 3/ 3 ./ 1 3/ 3 24 30 21 54
Gilbert Ongena 2/ 1 * 1/ 2 1/ U 2/ 2 3/ 3 3/ 2 1/ 2 2/ 2 ./ 2 3/ 3 3/ 3 1/ . ./ 3 22 25 22 47
Johan Mortier 3/ U 2/ 3 * 1/ . 2/ U 3/ 3 ./ 3 2/ 1 U/ 2 3/ 3 3/ U U/ 3 3/ U U/ 2 22 20 17 42
Albert Veroeven 2/ 1 U/ 3 ./ 3 * U/ 2 1/ 2 2/ 1 U/ 2 2/ 2 2/ 1 3/ 1 3/ 2 U/ 3 1/ 3 16 26 21 42
Maarten Dejongh 1/ . 2/ 2 U/ 2 2/ U * U/ U 3/ 1 3/ 3 ./ 3 1/ 2 3/ 3 2/ 2 U/ 3 3/ U 20 21 18 41
Freddy Buysse 1/ U 1/ 1 1/ 1 2/ 3 U/ U * 3/ 2 2/ 3 2/ 3 U/ 2 ./ 3 3/ 2 ./ 3 3/ . 18 23 19 41
Philippe Van Durme 1/ 2 2/ 1 1/ . 3/ 2 3/ 1 2/ 1 * U/ . 2/ 3 U/ 3 3/ 1 3/ 2 U/ 3 1/ U 21 19 20 40
Marc Cornelis 1/ 3 2/ 3 3/ 2 2/ U 1/ 1 1/ 2 ./ U * U/ 2 3/ 2 3/ 1 U/ 2 3/ U ./ U 19 18 18 37
Luc Riesselmann 1/ 1 2/ 2 2/ U 2/ 2 1/ . 1/ 2 1/ 2 2/ U * ./ 2 3/ 2 3/ . 3/ 3 U/ U 21 16 19 37
Werner De Man ./ 1 2/ . 1/ 1 3/ 2 2/ 3 2/ U 1/ U 2/ 1 2/ . * 2/ 3 2/ 3 U/ 2 1/ U 20 16 19 36
Yves De Buck 1/ 1 1/ 1 U/ 1 3/ 1 1/ 1 1/ . 3/ 1 3/ 1 2/ 1 1/ 2 * U/ 1 3/ 3 U/ 3 19 17 22 36
Eddy Keerstock 1/ 1 1/ 1 1/ U 2/ 1 2/ 2 2/ 1 2/ 1 2/ U ./ 1 1/ 2 3/ U * 1/ . 3/ 3 21 13 21 34
Jacques Laureyssens 3/ . ./ 3 U/ 1 1/ U 1/ U 1/ . 1/ U U/ 1 1/ 1 2/ U 1/ 1 ./ 3 * U/ U 11 10 14 21
Pierre Matthys 1/ 1 1/ . 2/ U 1/ 3 U/ 1 ./ 1 U/ 3 U/ . U/ U U/ 3 1/ U 1/ 1 U/ U * 7 13 13 20

Tabel volgens verloren punten
Gaetan Meignen
Johan Mortier
Maarten Dejongh
Freddy Buysse
Marc Cornelis
Gilbert Ongena
Pierre Matthys
Philippe Van Durme
Luc Riesselmann
Albert Veroeven
Werner De Man
Jacques Laureyssens
Eddy Keerstock
Yves De Buck
Wit
Zwart
partijen
Totaal
Gaetan Meignen * U/ 1 ./ 3 U/ 3 1/ 3 3/ 2 3/ 3 2/ 3 3/ 3 3/ 2 3/ . ./ 1 3/ 3 3/ 3 24 30 21 54
Johan Mortier 3/ U * 2/ U 3/ 3 2/ 1 2/ 3 U/ 2 ./ 3 U/ 2 1/ . 3/ 3 3/ U U/ 3 3/ U 22 20 17 42
Maarten Dejongh 1/ . U/ 2 * U/ U 3/ 3 2/ 2 3/ U 3/ 1 ./ 3 2/ U 1/ 2 U/ 3 2/ 2 3/ 3 20 21 18 41
Freddy Buysse 1/ U 1/ 1 U/ U * 2/ 3 1/ 1 3/ . 3/ 2 2/ 3 2/ 3 U/ 2 ./ 3 3/ 2 ./ 3 18 23 19 41
Marc Cornelis 1/ 3 3/ 2 1/ 1 1/ 2 * 2/ 3 ./ U ./ U U/ 2 2/ U 3/ 2 3/ U U/ 2 3/ 1 19 18 18 37
Gilbert Ongena 2/ 1 1/ 2 2/ 2 3/ 3 1/ 2 * ./ 3 3/ 2 2/ 2 1/ U ./ 2 1/ . 3/ 3 3/ 3 22 25 22 47
Pierre Matthys 1/ 1 2/ U U/ 1 ./ 1 U/ . 1/ . * U/ 3 U/ U 1/ 3 U/ 3 U/ U 1/ 1 1/ U 7 13 13 20
Philippe Van Durme 1/ 2 1/ . 3/ 1 2/ 1 U/ . 2/ 1 1/ U * 2/ 3 3/ 2 U/ 3 U/ 3 3/ 2 3/ 1 21 19 20 40
Luc Riesselmann 1/ 1 2/ U 1/ . 1/ 2 2/ U 2/ 2 U/ U 1/ 2 * 2/ 2 ./ 2 3/ 3 3/ . 3/ 2 21 16 19 37
Albert Veroeven 2/ 1 ./ 3 U/ 2 1/ 2 U/ 2 U/ 3 1/ 3 2/ 1 2/ 2 * 2/ 1 U/ 3 3/ 2 3/ 1 16 26 21 42
Werner De Man ./ 1 1/ 1 2/ 3 2/ U 2/ 1 2/ . 1/ U 1/ U 2/ . 3/ 2 * U/ 2 2/ 3 2/ 3 20 16 19 36
Jacques Laureyssens 3/ . U/ 1 1/ U 1/ . U/ 1 ./ 3 U/ U 1/ U 1/ 1 1/ U 2/ U * ./ 3 1/ 1 11 10 14 21
Eddy Keerstock 1/ 1 1/ U 2/ 2 2/ 1 2/ U 1/ 1 3/ 3 2/ 1 ./ 1 2/ 1 1/ 2 1/ . * 3/ U 21 13 21 34
Yves De Buck 1/ 1 U/ 1 1/ 1 1/ . 3/ 1 1/ 1 U/ 3 3/ 1 2/ 1 3/ 1 1/ 2 3/ 3 U/ 1 * 19 17 22 36

Tabel op naam
Albert Veroeven
Eddy Keerstock
Freddy Buysse
Gaetan Meignen
Gilbert Ongena
Jacques Laureyssens
Johan Mortier
Luc Riesselmann
Maarten Dejongh
Marc Cornelis
Philippe Van Durme
Pierre Matthys
Werner De Man
Yves De Buck
Wit
Zwart
partijen
Totaal
Albert Veroeven * 3/ 2 1/ 2 2/ 1 U/ 3 U/ 3 ./ 3 2/ 2 U/ 2 U/ 2 2/ 1 1/ 3 2/ 1 3/ 1 16 26 21 42
Eddy Keerstock 2/ 1 * 2/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ . 1/ U ./ 1 2/ 2 2/ U 2/ 1 3/ 3 1/ 2 3/ U 21 13 21 34
Freddy Buysse 2/ 3 3/ 2 * 1/ U 1/ 1 ./ 3 1/ 1 2/ 3 U/ U 2/ 3 3/ 2 3/ . U/ 2 ./ 3 18 23 19 41
Gaetan Meignen 3/ 2 3/ 3 U/ 3 * 3/ 2 ./ 1 U/ 1 3/ 3 ./ 3 1/ 3 2/ 3 3/ 3 3/ . 3/ 3 24 30 21 54
Gilbert Ongena 1/ U 3/ 3 3/ 3 2/ 1 * 1/ . 1/ 2 2/ 2 2/ 2 1/ 2 3/ 2 ./ 3 ./ 2 3/ 3 22 25 22 47
Jacques Laureyssens 1/ U ./ 3 1/ . 3/ . ./ 3 * U/ 1 1/ 1 1/ U U/ 1 1/ U U/ U 2/ U 1/ 1 11 10 14 21
Johan Mortier 1/ . U/ 3 3/ 3 3/ U 2/ 3 3/ U * U/ 2 2/ U 2/ 1 ./ 3 U/ 2 3/ 3 3/ U 22 20 17 42
Luc Riesselmann 2/ 2 3/ . 1/ 2 1/ 1 2/ 2 3/ 3 2/ U * 1/ . 2/ U 1/ 2 U/ U ./ 2 3/ 2 21 16 19 37
Maarten Dejongh 2/ U 2/ 2 U/ U 1/ . 2/ 2 U/ 3 U/ 2 ./ 3 * 3/ 3 3/ 1 3/ U 1/ 2 3/ 3 20 21 18 41
Marc Cornelis 2/ U U/ 2 1/ 2 1/ 3 2/ 3 3/ U 3/ 2 U/ 2 1/ 1 * ./ U ./ U 3/ 2 3/ 1 19 18 18 37
Philippe Van Durme 3/ 2 3/ 2 2/ 1 1/ 2 2/ 1 U/ 3 1/ . 2/ 3 3/ 1 U/ . * 1/ U U/ 3 3/ 1 21 19 20 40
Pierre Matthys 1/ 3 1/ 1 ./ 1 1/ 1 1/ . U/ U 2/ U U/ U U/ 1 U/ . U/ 3 * U/ 3 1/ U 7 13 13 20
Werner De Man 3/ 2 2/ 3 2/ U ./ 1 2/ . U/ 2 1/ 1 2/ . 2/ 3 2/ 1 1/ U 1/ U * 2/ 3 20 16 19 36
Yves De Buck 3/ 1 U/ 1 1/ . 1/ 1 1/ 1 3/ 3 U/ 1 2/ 1 1/ 1 3/ 1 3/ 1 U/ 3 1/ 2 * 19 17 22 36

×
  

1
 
2


1 2  


Instellen voor volgende ronde
Plaats Naam 1
15/09
2
22/09
3
29/09
4
06/10
5
13/10
6
20/10
7
27/10
8
03/11
9
10/11
10
17/11
11
24/11
12
01/12
13
08/12
14
15/12
15
22/12
16
29/12
17
05/01
18
12/01
19
19/01
20
26/01
21
02/02
22
09/02
23
16/02
24
23/02
25
02/03
26
09/03
Partijen Punten
Gaetan Meignen 11Z+ 7W= 3Z- 4W+ 8Z+ 6WU 2Z= 12W+ 9W+ 5Z+ 10W+ 13Z- 11W+ 7Z+ 3WU 4Z= 8W- 6Z+ 2W+ 12Z+ 9Z+ 5W. 10Z. 13W. 54
Gilbert Ongena 7Z= 3W- 4ZU 8W- 6Z+ 12W+ 1W= 9Z= 5W= 10Z= 13W- 14Z+ 7W+ 3Z= 4W- 8Z= 6W+ 12Z+ 1Z- 9W= 5Z= 10W. 13Z. 14W. 47
Johan Mortier 6W+ 2Z+ 1W+ 9Z= 5W= 10Z+ 13W+ 14Z= 11W+ 7Z+ 12Z+ 4W- 6Z+ 2W= 1ZU 9WU 5ZU 10W+ 13ZU 14WU 11ZU 7W. 12WU 4Z. 42
Albert Veroeven 8WU 6Z= 2WU 1Z- 9W= 5Z= 10W= 13Z+ 14W- 11Z- 7W= 3Z+ 8Z= 6W- 2Z+ 1W= 9Z= 5WU 10Z- 13WU 14Z+ 11W+ 7Z- 3W. 42
Maarten Dejongh 13Z+ 14W+ 11Z+ 7W+ 3Z= 4W= 8Z+ 6WU 2Z= 1W- 9Z+ 12W= 13WU 14ZU 11W+ 7Z- 3WU 4ZU 8W+ 6ZU 2W= 1Z. 9W. 12Z= 41
Freddy Buysse 3Z- 4W= 8Z+ 12W+ 2W- 1ZU 9W= 5ZU 10WU 13Z+ 14W+ 11Z+ 3W- 4Z+ 8W= 12Z= 2Z- 1W- 9Z+ 5WU 10Z= 13W. 14Z. 11W. 41
Philippe Van Durme 2W= 1Z= 9W= 5Z- 10WU 13Z+ 14W- 11Z- 12Z= 3W- 4Z= 8WU 2Z- 1W- 9Z+ 5W+ 10Z+ 13WU 14ZU 11W+ 12W+ 3Z. 4W+ 8Z. 40
Marc Cornelis 4ZU 12WU 6W- 2Z+ 1W- 9Z= 5W- 10Z= 13W+ 14ZU 11W+ 7ZU 4W= 12Z= 6Z= 2W= 1Z+ 9WU 5Z- 10W+ 13ZU 14W. 11Z- 7W. 37
Luc Riesselmann 14ZU 11W+ 7Z= 3W= 4Z= 8W= 6Z= 2W= 1Z- 12W+ 5W- 10Z= 14WU 11Z= 7W- 3ZU 4W= 8ZU 6W- 2Z= 1W- 12Z. 5Z. 10W. 37
Werner De Man 12Z+ 13WU 14ZU 11W= 7ZU 3W- 4Z= 8W= 6ZU 2W= 1Z- 9W= 12W= 13Z= 14W- 11Z+ 7W- 3Z- 4W+ 8Z- 6W= 2Z. 1W. 9Z. 36
Yves De Buck 1W- 9Z- 5W- 10Z= 13W+ 14Z+ 12Z- 7W+ 3Z- 4W+ 8Z- 6W- 1Z- 9W= 5Z- 10W- 13Z+ 14WU 12WU 7Z- 3WU 4Z- 8W+ 6Z. 36
Eddy Keerstock 10W- 8ZU 13W- 6Z- 14W+ 2Z- 11W+ 1Z- 7W= 9Z- 3W- 5Z= 10Z= 8W= 13Z. 6W= 14Z+ 2W- 11ZU